Ordensregler

På Lundagerskolen bestræber medarbejdere, elever og forældre sig på at skabe ro til fordybelse i de respektive klasser, og skabe en imødekommende og anerkendende omgangsform, hvor vi tager hensyn til hinanden, og hvor gensidige hensyn og respekt altid er en selvfølgelighed.

Vi arbejder hen imod at personale og elever tilegner sig medejerskab til klassen, afdelingen og skolen generelt.

Det drejer sig således om at bibringe eleverne en oplevelse af at være en del af et større fællesskab og på sigt at tage ansvar efter evne.

For at kunne tilegne sig medejerskab vil skolen skabe genkendelighed og sammenhæng i de opgaver og læringsaktiviteter, vi præsenterer eleverne for. Fællesskabsfølelsen styrkes bl.a. via skolens aktiviteter på tværs i de respektive afdelinger.

På skolen arbejdes der ud fra princippet ”åben og ærlig dialog”, på rette tid og sted.

Vi taler med og ikke om hinanden.