Princip for undervisningens organisering og skolens arbejde med elevernes udvikling i faglige og sociale fællesskaber.

Skolen arbejder tværfagligt, både internt i afdelingerne og på tværs af afdelingerne, både på det faglige og sociale felt. Det er eleven, der sættes i fokus, med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger.

Lundagerskolen ønsker at alle skal opleve sig som en del af et større fællesskab.

Princip for samarbejde mellem skole og hjem

Lundagerskolens personale og forældregruppe vil arbejde for et tillidsfuldt, respektfuldt og konstruktivt samarbejde, med den gode dialog i fokus.

Princip for fællesarrangementer

Fællesarrangementer skal altid være til gavn for den enkelte elevs læring.

Princip for skolefritidsordningens virksomhed

Lundagerskolen vil tilbyde et trygt, aktivt og lærerigt indhold i skolefritidsordningen

Princip for faglige og pædagogiske indsatser

Lundagerskolen vil arbejde løbende på at styrke den faglige og pædagogiske praksis via målrettede indsatser.

Princip for social adfærd

Vi tilstræber at have en god tone samt at udvise venlig, positiv og imødekommende adfærd over for hinanden.

Princip for sundhed

Vi vil have fokus på fysisk og psykisk sundhed, ved aktivt samarbejde mellem alle skolens interessenter.

Princip for kommunikation

Vi vil kommunikere på en tydelig, klar og positiv måde. Dette er både skriftligt, mundtligt og nonverbalt.

Princip for elev- og medarbejdertrivsel

Vi vil skabe et trygt, tillidsfuldt og respektfuldt arbejdsmiljø, der skaber arbejdsglæde og trivsel for både elever og medarbejdere.

Princip for tilgang og afgang af personale

Vi vil sikre gennemsigtighed og ordentlighed ved både tiltrædelser, afskedigelser og forflyttelser af medarbejdere 

Princip for skolerejser og lejrskoler

Vi vil lave læringsrige og dannende ekskursioner og lejrskoler, med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og behov.

Princip for skolens fysiske rammer

Vi vil værne om en skole, der til enhver tid har fuld kapacitet til at rumme alle elever og medarbejdere. Skolens fysiske rammer skal være tidssvarende i forhold til den pædagogiske og teknologiske udvikling.

Princip for skolens traditioner

Vi vil værne om Lundagerskolens traditioner, samt være nysgerrige på nye muligheder og aktiviteter.