Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

I forbindelse med skolehjemsamtalerne for udskolingselever drøftes grundlaget for en uddannelsesplan, der udarbejdes for at sikre en optimal overgang fra folkeskolen til uddannelse, ungdomslivet efter skolens ophør. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med UU Horsens og sagsbehandlere.

  1. Når UU visitationen er færdig i foråret, og vi kender elevens fremtidige uddannelsestilbud, formidler UU-vejleder kontakt til modtagende uddannelsessted, hvorefter elevens kontaktperson tager over og aftaler overlevering og besøg. Sammenhængen mellem Lundagerskolen og det kommende uddannelsessted, vil bestå af en praktikperiode, tilpasset elevens behov.
  2. Lundagerskolen har et tæt samarbejde med modtagende uddannelsessteder, hvor informationer og drøftelser vedrørende elevens forudsætninger for læring vil blive overleveret med henblik på at skabe gode sammenhænge.