Læsespeciallæreren på Lundagerskolen

En af læsespeciallærerens væsentligste arbejdsopgaver er at bidrage til størst mulig indsigt i den enkelte elevs mulige ressourcer og forudsætninger for at lære at læse. En del af eleverne på Lundagerskolen lærer at læse, men det er væsentligt at påpege, at ikke alle elever på skolen har de nødvendige forudsætningerne.

Læsespeciallærerens medvirker via tests og screeninger til at finde frem til potentialer og eventuelle udfordringer for den enkelte elevs læseudvikling og kan desuden medvirke til at finde frem til undervisningsmetode og materiale til den enkelte elevs læseundervisning samt sparre med dansklæreren omkring individuelle mål. Læsescreeningerne foretages i forbindelse med den tværfaglige afdækning af indskolingseleverne samt ved skoleskifte til Lundagerskolen.

Udskolingseleverne screenes på opfordring fra enten kontaktlærer, kontaktpædagog, eller skolepsykolog.

I skolens læsecafé arbejder vi på at stimulere elevens læseudvikling og motivation for at lære at læse. Det er læsespeciallæreren, der i samarbejde med en af dansklærerne fra afdelingen tilrettelægger læsecaféforløbene. Det er vigtigt for os at udvikle elevens læseglæde med successikrede aktiviteter. Hertil kommer intensiv læsetræning.

Læsespeciallæreren kan i kortere perioder tilbyde eneundervisning til elever, som af særlige grunde har brug for en individuel læseundervisning. Det er væsentligt at påpege, at denne undervisning altid er begrænset til en meget kort periode, hvorefter undervisningen fortsættes på klassen.