Skolens SFO tilbyder et socialpædagogisk fritidstilbud på hverdage fra 06.30 til 08.00 og igen fra kl.15.00 til 16.30. SFO er ligeledes åben på skole-fridage, altså i skoleferierne i tidsrummet 06.30 til 16.30 alle dage. Skolen og SFO er lukket mellem jul og nytår.

Skolens læringskultur skal forstås i bred forstand og finder ikke kun sted i klasselokalet og fagundervisningen, men udøves ligeledes under andre former ved de frie aktiviteter som leg eller socialt samvær i SFO. Her er der mere tale om at guide og løfte eleverne ind i en hensigtsmæssig udvikling og social læring i forbindelse med almindelig daglig livsførelse og selvhjulpenhed.