Talepædagogerne på Lundagerskolen

Overordnet er formålet med vores talepædagogiske arbejde at stimulere elevens ressourcer og muligheder for at bruge og udvikle egne kommunikative kompetencer på bedst mulig måde. I praksis betyder det, at vi arbejder med at afhjælpe og begrænse de vanskeligheder som eleven kan have, så de får optimale muligheder for at indgå i samspil og kommunikation med andre børn og voksne. Eleverne kan have kommunikative vanskeligheder inden for områderne tale, forståelse og udtryk.

Alternative kommunikationsformer indgår som en vigtig del af skolens talepædagogiske undervisning.

På skolen arbejder vi ud fra det princip at sprogstimuleringen skal indgå i så naturlige og konkrete sammenhænge som muligt. Det er vigtigt for eleven, at der ikke alene sættes fokus på selve talen/udtalen, men på hele personen, og det er derfor af stor betydning at forældrene og skolen tager aktivt del i ansvaret for sprogudviklingen og for sprogstimuleringen i det daglige. Den talepædagogiske undervisning gives oftest i perioder.

Der foretages talepædagogisk undersøgelse/screening af alle nye skolestartere for nærmere at afdække elevens sproglige kompetence, udtale, evne til at kommunikere og evne til at beherske den danske grammatik og sætningsopbygning. I et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige personale og specialister, udarbejdes pædagogiske handleplaner.