C-afdelingen

I C-afdelingen går elever med en bred vifte af generelle indlæringsvanskeligheder. Afdelingen rummer 5. til 10. klassetrin.

Eleverne hører til i en stamklasse, hvor størstedelen af undervisning og aktiviteter finder sted. Skoledagen er bygget op omkring en fast struktur, hvor undervisning og aktiviteter tager udgangspunkt i elevernes individuelle behov og læringsmål.

Eksempler på undervisning og aktiviteter i C-afdelingen kan være læsecafe, emneorienteret undervisning, fællesspisning og konfirmationsforberedelse. Ligeledes står C-afdelingen for ”undervisningsprojekt skolebod”, hvor elever arbejder med fremstilling og salg af mad til skolens øvrige elever.  Eleverne undervises også på tværs af klasserne i eksempelvis svømning, idræt og i emneuger.

For de ældste elever i afdelingen er der særlig fokus på pædagogiske emner som selvhjulpenhed, medbestemmelse og samskabelse. I løbet af elevernes sidste skoleår forberedes de på deres videre skolegang med blandt andet brobygning og praktik.