B- afdelingen

I skolens B-afdeling går der elever fra 1. til 10. klasse. B afdelingen er for elever med austimespektrum forstyrrelser, (ASF), ADHD eller autismelignede vanskeligeheder. Derfor er der fokus på  synlige strukturerede rammer og en meget genkendelig skoledag. Der er ligeledes fokus på både den faglige, den sociale og den kommunikative udvikling.

Eleverne skal kunne føle sig trygge i klassen og i afdelingen, som følge af en grundlæggende pædagogisk viden og forståelse for elevernes problematikker.

Afdelingen bærer præg af enkelthed, sparsom udsmykning og pædagogisk bevidst indretning. Klasselokalerne er indrettet udfra tankegangen om at kunne skærme eleverne bedst mulig for stimuli i individuelle arbejdssituationer.

Her arbejdes ud fra strategiske og strukturerende pædagogiske tilgange. Visuelle overblikstavler og TEACCH-inspireret tilgang til undervisning. For at lave tydelighed og mening for den enkelte elev, arbejder vi med at lave en velstruktureret og visualiseret specialpædagogik inspireret af Division TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). TEACCH giver redskaber til at strukturere elevernes dagligdag, bl.a i form at indviduelle dagsskemaer, egen arbejdsplads. Dette er for at skabe en struktur, der i højere grad, giver eleven mulighed for at opleve genkendelighed, overblik og selvstændighed.

Kommunikationen i afdelingen  er enkel og tydelig, da det er denne form for kommunikation eleverne profiter bedst af.  Ud over den verbale kommunikation intruerer vi eleveren gennem visualisering og konkretisering i en fast ramme, bl.a. ved brug af visueller hjælpemidler ASK, sociale historier, anvisningsbøger. Vi forsøger, at give eleverne mulighed for, at  forstå og have indflydelse på deres eget liv i deres omgivelser.

I vores brug af Low arousal forsøger vi at lave strategier, som minsker alt konflikt. Vi arbejder med afledning, afskærmning, minimering af stimuli, krav tilpasning, samt at den enkelte elev har valgmuligheder indfor en ramme.

Mange af undervisningsmaterialerne er tilpasset og komponeret af skolens lærere og pædagoger. Her arbejdes bl.a. med TEACCH inspirerede arbejdskasser, hvor hver enkelt arbejdskasse, samt antallet af kasser, er tilpasset den enkelte elev. Disse kasser indeholder mange forskellige niveauer, fra sortering i farver/former, puslespil, matematik samt læs og forstå opgaver.

For de eleverne som har gavn af den musikalske tilgang, er der en særligt tilrettelagt sprybemusundervisning (Sprog, rytmik, bevægelse og musik) på tværs i afdelingen.

For elever som har behov for bevægelse i undervisningen, er kognitiv motorik et tilbud, hvor der knyttes bevægelse (f.eks. løbehjul) til en faglig opgave.

Såfremt det giver mening for eleverne, er der hold på tværs i afdelingen f.eks. sport – ligesom der op til jul er en kort fællesamling i afdelingen et par gange om ugen. Overordnet for disse fællesaktiviteter er, at der altid er en genkendelig struktur, således at eleverne kan finde ro i denne.