A afdelingen

 A afdelingen består af klasser med elever med mutiple funktionsnedsættelser og/eller svære kommunikative vanskeligheder og en indskolings afdeling. Hovedparten af eleverne i indskolingsdelen fortsætter i c-afdelingen senere i deres skoleforløb. Alle elever har generelle indlæringsvanskeligheder.

Indsatsen i klasserne med eleverne med multiple funktionsnedsættelser består af intensive, vidtgående pædagogiske tilgange til læring med særligt fokus på kommunikation, sanseintegration samt udvikling og vedligeholdelse af elevernes færdigheder og formåen.

Der arbejdes med at stimulere barnets sanser og med at eleven styrker og udvikler sine kommunikative kompetencer og potentialer.

Omsorg, pleje og fysisk/motorisk træning er centrale områder i det pædagogiske læringsfelt.

I Indskolingsdelen har eleverne sociale og kommunikative kompetencer, der giver mulighed for at indgå i fælles læringsaktiviteter. I afdelingen er eleverne primært årgangs opdelt.

Læringstilbuddet tager udgangspunkt i sociale aktiviteter med fokus på faglige og sociale mål. Skoledagen har en fast struktur, hvor undervisning og aktiviteter tager udgangspunkt i elevernes individuelle behov og læringsmål.

I afdelingen har vi  nogle gang om året  hold på tværs af klasserne, ex juleværksteder, teateremne uge, kunst emne uge, og fastelavns fest. Derudover mødes eleverne også på tværs af klasserne i løbet af ugen på ex musikhold, sprybemus og læsebånd.