Lundagerskolen er en integreret del af Horsens Kommunes skolevæsen - læs mere på skolens hjemmeside.Her er en samling links til sider, der kan have interesse for voksne både skolens forældre og andre. Henvisninger til nye sider eller oplysninger om fejl og mangler modtages med glæde. Send dine ideer og kommentarer til [email protected].   

 

 
 

Generelle Links: 
For alle forældre og andre interesserede

støt LEV - bliv medlem
Her er plads til dit forslag til et nyt link.
Send det til [email protected]
Vi søger at undgå kommercielle og reklamefinansierede links!
 
 Undervisningsministeriets hjemmeside - om folkeskolen  Horsens Kommunes hjemmeside indeholder mange fælles oplysinger om kommunens skoler.
Tag familien med på Horsens Kunstmuseum. For at gøre det lettere for børn og voksne at opleve kunsten sammen har Horsens Kunstmuseum udfærdiget en række foldere med informationer og opgaver til nogle af værkerne fra museets faste samling.  Se mere om Musikskole Horsens tilbud
 Center for Lige­be­handling af Handi­cappede er et offentligt center, som arbejder for at skabe bedre vilkår for alle handi­capgrup­per i Dan­mark.  Danske Handicaporganisationer blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Vi fik vores nye navn ved årsskiftet 07/08. DH består af 32 handicaporganisationer og er organiseret med kommunale afdelinger, der blandt andet udpeger repræsentanter til handicaprådene.
 Rådet for Sikker Trafik en privat sammenslutning af myndigheder og landsdækkende organisationer. Rådets formål er at fremme færdselssikkerheden ved at udbrede kendskab til og forståelse for de farer og vanskeligheder, trafikanterne møder i færdslen, og give trafikanterne viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr, samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed.  VIKOMs fokusgruppe er børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Gruppen bliver også kaldet børn og unge med multihandicap.
Handicapbarn.dk er startet på initiativ af Marina & Søren Malchow, der selv har en handicappet dreng på 4 år, som har manglet de muligheder web-portalen tilbyder. Portalen er privat ejet af initiativtagerne, og er derfor ikke ejet af kommunale eller andre offentlige instanser, og portalen er startet ultimo august 2010  DHIF tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 forskellige idrætsgrene, samt kombinerede aktiviteter for børn, unge, nyhandicappede og for alle på tværs af idræt og handicap. Du kan finde de enkelte idrætter her på hjemmesiden under menupunktet ”Idrætter”. De fire mest udbredte idrætsgrene er svømning, boccia, halhockey/floorball og ridning.
  
Særligt for ungdomsafdelingen:
Ud af skolen - og hva´ så?
Her finder du vores uddannelsesvejleder og mere om UUHHs arbejde Kildebjerget er en kostskole for psykisk udviklingshæmmede og sent udviklede unge med et tillægshandicap
 På Akademi for specialundervisning til voksne og unge (ASV Horsens) er missionen, at kompetenceafklare, undervise samt rådgive og vejlede voksne og unge med særlige behov.
 
Landsforeningen Rett Syndrom
  Siden er sidst ændre den 6. januar 2011