Velkommen til Lundagerskolen

Du er nu på Lundagerskolens hjemmeside. Vi håber, du har tid og lyst til at tage en rundtur på vores skoleport – uanset, om du er forældre, elev, mulig ansøger eller bare nysgerrig på vores skole og skolehverdag.

Lundagerskolen er en special-folkeskole, for elever, med generelle indlæringsvanskeligheder og varige funktionsnedsættelser med behov for vidtgående specialpædagogiske tilgange til læring.
Skolen løser sine opgaver i et helhedstilbud for pt.83 elever, hvor 70 medarbejdere løfter læringsopgaven tværfagligt i professionelle læringsfællesskaber.
Læringsaktiviteterne tager afsæt i elevernes forudsætninger med fælles fokus på elevernes læring, trivsel og sociale udvikling samt personlige mestring.
Elevmålgruppen spænder bredt indenfor udviklingsforstyrrelser, autismespektret, ADHD, multiple funktionsnedsættelser, Downs og andre syndromer mm.
Faggrupperne består af lærere, pædagoger og medhjælpere, terapeuter og sundhedsfagligt personale, samt administrationen. I tilbuddet er knyttet SFO. Hele skolens indsats bygger på et nært samarbejde med forældrene.

Vi forsøger også at holde denne side opdateret, men er du på udkig efter helt aktuelle begivenheder på skolen, følg os på Facebook .

Venlig hilsen
Lundagerskolens ledelse

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
Ingen aktuelle opslag

Besøgstæller

60895